Welkom
  Over mijzelf
  Astrologie
  Horoscoop algemeen
  Soorten horoscopen
  Consult
  Coaching
  Cursus - workshop
  Griekenland
  Tarieven
  Contact
  Links
     
 

 

Soorten horoscopen

 

 

Er zijn verschillende horoscopen waarvoor een consult kan worden aangevraagd.

 

De Geboortehoroscoop

De Solaar of Jaarhoroscoop

De Relatiehoroscoop

De Kinderhoroscoop

 

 

De geboortehoroscoop

De geboortehoroscoop blijft altijd de Basis van waaruit je naar de wereld en jezelf kijkt. Van waaruit je leeft met alles wat bij je hoort. Waarin je wortels en komaf, je relatie tot ouders, familie en vrienden en tot de mensheid in het algemeen zichtbaar zijn.
Ook hoe je je verhoudt tot werk, inkomen, ambitie en belangrijke levens-vragen, zoals zin en bestemming.
(zie ook de pagina Horoscoop algemeen).

 

 

De Solaar of Jaarhoroscoop

Elk jaar keert de Zon terug op de “oude” geboortestand, dat gebeurt op of rond je verjaar-dag. Dit is een belangrijk moment.
De Solaar geeft een indicatie van een nieuw levensjaar. Er worden tendensen en thema’s benadrukt die een belangrijke rol spelen gedurende het gehele solaarjaar. Zij kunnen betrekking hebben op allerlei gebieden zoals: werk, relaties of innerlijke processen.
De Solaar wordt gezien in combinatie met de Geboortehoroscoop, waardoor je zicht krijgt op oude patronen, waar groei en bewustwording plaatsvindt, waar de meeste energie naartoe gaat en waar mogelijke veranderingen plaatsvinden.

 

 

De Relatiehoroscoop

De vibraties van een al dan niet vloeiende energie tussen planeten, punten en domeinen in een horoscoop weerspiegelen de wisselwerking binnen intermenselijke relaties.
De synastrie of het vergelijken van de horoscopen van twee mensen maakt onderliggende patronen zichtbaar en op welke terreinen ze zich manifesteren.
De astroloog kan helder maken waar moeilijkheden en mogelijkheden zich openbaren.
De compositie of samengestelde horoscoop geeft aan wat twee mensen met elkaar verbindt en waar confrontaties aan ten grondslag liggen, het gezamenlijk doel en de leerprocessen.

 

 

De Kinderhoroscoop

De relatie ouder-kind is essentieel voor de manier waarop een kind opgroeit en later in het leven zal staan.
De horoscoop kan veel informatie geven over de aanleg waarmee het kind op de wereld is gekomen, het laat zien wat het kind vanuit een innerlijke behoef-te wil opdoen aan ervaring.
Het is belangrijk om de delen van de persoonlijkheid van een kind te accepteren en vervolgens naar situa-ties te zoeken die het kind in staat stellen zichzelf tot uitdrukking te brengen.
De horoscoop is een waardevol hulpmiddel wanneer er bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan bij de opvoeding of op school.

   

Een consult kan heel verhelderend zijn en een positieve bijdrage leveren aan niet alleen de ouder-kindrelatie, maar elke relatie waar het kind aan deelneemt.
Als een kind zijn weg mag gaan en begrip en liefde ervaart, mag het zijn.